Dzeusas

Dzèusas dkt. Antiki̇̀niais laikai̇̃s oli̇̀mpinės žaidỹnės bùvo ski̇̀rtos diẽvui Dzèusui.

.

Look at other dictionaries:

  • Prometėjas — dkt. Dzèusas liẽpė Prometėją prikálti prie olõs ir pàsiuntė erẽlį, kuri̇̀s jám kasdiẽn draskýdavo vi̇̀s atáugančias kẽpenis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • didžiamintis — didžiamiñtis, ė adj. (2) išmintingas: Taip jis maldavo karštai, didžiamintis jo Dzeusas išklausė HO …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dievas — diẽvas sm. (4) 1. mit. viena iš aukščiausių esybių, turinčių galios žmogui ir gamtai: Ne dievai yra sukūrę žmones, bet patys žmonės yra susikūrę dievus rš. Didieji įvairių tautų senoviniai dievai – Dzeusas, Jupiteris, Toras, Perkūnas, buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griausmabalsis — griausmabalsis, ė adj. kieno balsas kaip griausmas: Didžiai nustebo, supratus dievų galingųjų veikimą, kad griausmabalsis čia Dzeusas neleidžia ir trukdo tą kovą HI …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gudramintis — gudramintis, ė smob. gudruolis: Pavertė jį akmenin gudramintis sūnus Krono Dzeusas HI …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papykinti — papỹkinti; SD266,437, K žr. papykdyti: Šnekėdamas nepapỹkink josios J. Dzeusas sumanė papykinti Herą, jautakę valdovę HI. Papykinu, įpykinu, įrūstinu, įkeršinu R130. Papykins jis ant savęs visus BPII497. pykinti; įpykinti; papykinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkūnvaldis — perkūnvaldis, ė smob. (1) mit. kas valdo perkūnus: Sėdos į sostą tuo tarpu perkūnvaldis Dzeusas HI …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumanytojas — ( is N), a smob. (1); SD313 kas sumano, sugalvoja, autorius, kūrėjas: Visas suvažiavimas, nereik pamiršti, dirbo ir sprendė betgi daug ką ne taip, kaip to laukė jo sumanytojai J.Jabl. Jums tatai žinią suteikia dangaus sumanytojas Dzeusas! HI. Jie …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutvarkytojas — sutvarkytojas, a smob. (1) kas ką sutvarko: Rūsčiai aukščiausias dangaus sutvarkytojas Dzeusas sugriaudė HI. tvarkytojas; pertvarkytojas; sutvarkytojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varinėtojas — ( is K, us; Sln), a smob. (1) DŽ, KŽ; ŠT278 1. NdŽ kas šalin varo. 2. Jnš, Vl, Nmj kas ragina, verčia eiti: Paskyrė kokius arklius kinkyti, sustatė varinėtojus, išrinko kapstytojas Žem. Mėšlo vežimų varinėtojais vaikus siųsdavo Skp. | prk.: Jai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.